Ana Sayfa / Gündem / Turizm Nedir?

Turizm Nedir?

Turizm kelimesi isim olarak Fransızca tourisme, dinlenme, eğlenme, görme, tanıma vb. amaçlarla yapılan gezi ve bir ülkeye veya bir bölgeye; turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüne denmektedir. Yerli veya yabancı tüketicilerin bir ülke veya bölgeyi ziyareti sırasında duyacağı ihtiyaçları tatmin edecek hizmetlerin bütünü. Turizm nedir?

Dinlenmek, eğlenmek, gezmek, görmek, bilgi ve görgüsünü arttırmak maksadıyla yurt içi veya yurt dışında yapılan gezilerle gelişir. Turizm çeşitli maksatlara göre değişik sahaları içine alır. En çok eğlence (dinlenme), spor ve dini sahalarda gelişmiştir. Dağcılık, havacılık, otomobil, bisiklet, keşif gibi yaygın olmayan dalları da vardır. Bir yere turist çekmek için alınan ekonomik, kültürel, teknik önlemlerin, yapılan çalışmaların tümüne denebilir. Yaz turizmi, Kış turizmi, Tarih turizmi, Doğa turizmi vb. çeşitleri vardır.

Tarih boyunca insanlar çeşitli sebeplerle bir yerden başka bir yere seyahat etme gereksinimi duymuşlardır. Bu seyahatler bazı dönemlerinde yoğun görülürken, bazı dönemlerinde ise en alt seviyede tezahür etmiştir. Özellikle sanayi devrimi sonrası ulaşım sektöründeki hızlı gelişmeler; Seyahatleri artırmış, böylece turizmin gelişimine ve bugünkü halini almasına da ortam hazırlamıştır. Turist kelimesini ilk olarak 1800 yılında Samuel Pegge (1773-1800) kullanmıştır.

Yaz Turizmi, Kış Turizmi, Tarih Turizmi ve Doğa Turizmi yapılır.

Turizm nedir?

Yabancı memleketlerden gelen meraklı kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması ile birçok gelişmeleri zorlar. Şehirlerde, güzelliklerin bulunduğu yerlerde; oteller, pansiyonlar, gazino ve lokantalar, plajlar, kamplar, eğlence yerleri, kaplıcalar, dinlenme ve tedavi yerleri, spor ve avcılık tesislerine benzer; pahalı altyapı tesisleri kurulurken, memleketin çehresi değişir ve içeriye yabancı para akışı hızlanır. Bu bakımdan turizmde mühim bir ekonomi dalıdır.

Bir ülkede bulunan doğal güzellikler, yeryüzü ve yer altı zenginlikleri ve tarihi eserler o ülkede turizm faaliyetlerinin yapılmasını sağlar. Bu faaliyetler bir ülkenin ekonomik olarak gelişmesini, büyümesini ve kalkınmasını sağlar. Kısaca bacasız bir fabrika gibidir. Çok az yatırımla çok fazla ekonomik gelir elde edilmesinde bir araç olarak kullanılmaktadır. Burada önemli olan faaliyetlerin yapılabilmesi için sürekli yatırımlar oluşturmaktır.

Turizm sektörü çok geniş bir alana hitap etmektedir.

Sürekli ikamet ettiği yerleşim dışındaki yerde 24 saat kalmak veya bir gece konaklamak için çeşitli sebeplerle ziyaret eden kişilere turist; gittiği yerleşim biriminde 24 saatten az kalan kişilere günübirlikçi denir. Turist kavramı yerli ve yabancı turist olarak sınıflandırılabilir. Yabancı turist; yabancı bir ülkeyi ziyaret eden ve 24 saat ile 1 yıl arasında kalan turistlere denir. Yerli turist milliyet fark etmeksizin; aynı ülke içerisinde ticari kazanç elde etme amacı olmadan seyahat eden ve 24 saat kalan kişilere denir. Turizm nedir? sorusuna yönelik geniş kapsamlı açıklamalar yazılabilir.

Dış turizm ise yurt dışından ülkeye ve ülkeden dışarıya doğru yapılan gezilerle ilgilidir. Zengin tarihi eserlere, doğal güzelliklere ve temiz bir çevreye sahip bulunan ülkeler turizm açısından şanslı sayılırlar. Günümüzde önemli bir hizmet sektörü durumundadır. Özellikle dış turizm ülkeye döviz kazandıran temel bir kaynak durumundadır. Nitekim İspanya, İtalya ve Yunanistan gibi ülkeler geleneksel olarak turizmden önemli döviz geliri kazanmışlardır. Sektör çok yönlü ve karmaşıktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.